Algemene voorwaarden

Algemeen

De website strnordic.nl is de homepage van STR Nordic Oy (business ID 2892826-5, Finland), die producten verkoopt aan particuliere klanten ouder dan 18 jaar. Wij behouden ons het recht voor op wijzigingen in prijzen, verzendkosten en voorwaarden. Wij verzenden alleen naar Nederland.

  • Business ID (Finnish Trade Register): 2892826-5
  • btw-nummer: FI28928265

Het adres van het bedrijf is:

STR Nordic Oy
Sarkiantie 409
38200 Sastamala
Finland

U kunt contact met ons opnemen via klantenservice@strnordic.nl

Levertijd

Producten worden binnen twee weken na het plaatsen van een bestelling geleverd. Als producten vooraf worden betaald, is de levertijd meestal ongeveer een week.

Betalingsmethode, betalingsherinneringen en incasso

Op dit moment is de enige aangeboden betaalmethode factuur. We kunnen op dit moment geen vooruitbetaling accepteren. De factuur voor het product is bij de zending inbegrepen. Vergeet niet om het referentienummer te gebruiken! Facturen hebben een vervaldatum 21 dagen na hun verzenddatum.

Als een factuur onbetaald blijft, sturen we 10 dagen na de oorspronkelijke vervaldatum van de factuur een sms/e-mailherinneringsbericht. Als de factuur 14 dagen na de oorspronkelijke vervaldatum nog steeds onbetaald is, sturen we een papieren betalingsherinnering (WIK-notification). Deze WIK-melding heeft een vervaldatum 15 dagen na het aanmaken ervan. Indien de factuur 20 dagen na het aanmaken van de WIK-melding nog steeds onbetaald is, sturen wij een tweede papieren betalingsherinnering. Deze tweede betalingsherinnering heeft een vervaldatum 10 dagen na het aanmaken ervan. Als de factuur nog onbetaald is, sturen we een derde papieren betalingsherinnering 16 dagen na het aanmaken van de tweede papieren herinnering. De derde papieren betalingsherinnering heeft een vervaldatum 10 dagen na het aanmaken ervan.

Onbetaalde facturen worden verzonden voor incasso 16 dagen na het aanmaken van de derde papieren betalingsherinnering. 

Incassokosten

Incassokosten is in overeenstemming met artikel 6:96 lid 6 BW en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. De incassokosten kunnen maximaal € 40,00 bedragen en dit bedrag zal stapsgewijs in rekening worden gebracht. De eerste papieren aanmaning is de WIK-brief zonder incassokosten. Tweede papieren aanmaning is inclusief € 5,00 aanmaningskosten. De derde papieren aanmaning is inclusief € 15,00 aanmaningskosten. Indien de factuur nog steeds onbetaald is zal de vordering worden overgedragen aan een incassobureau. De vordering wordt vervolgens verhoogd met het maximum aan incassokosten waardoor er voor u extra kosten ontstaan.

Abonnementen

Bestellingen zijn abonnementen. In de toekomst ontvangt u een nieuw product volgens de tijd die in de orderbevestiging is aangegeven.

U kunt de levertijd van uw abonnement op elk gewenst moment wijzigen. Neem contact op met de klantenservice.

Het abonnement is onbeperkt geldig totdat u uw abonnement opzegt of een product retourneert. Abonnementen kunnen op elk moment worden opgezegd door contact op te nemen met de klantenservice.

Orders

Producten worden over het algemeen naar uw huis verzonden, waar u ze rechtstreeks in uw mailbox krijgt.

Een meerderheid van de producten wordt als afzonderlijke pakketten verzonden. Als u meer dan één product heeft besteld, ontvangt u hoogstwaarschijnlijk meerdere zendingen.

Bestellen

Het plaatsen van de bestelling
Bestellingen kunnen voor individuele producten worden geplaatst via de bestelpagina die beschikbaar is op elke afzonderlijke productpagina. Eén product kan tegelijk worden besteld door het bestelformulier in te vullen. Controleer de inhoud van het formulier op eventuele fouten. In geval van fouten na het indienen van het bestelformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice om de fout te corrigeren.

Het verwerken van een bestelling
Bestellingen worden verwerkt nadat ze zijn ontvangen. Als we een probleem met de bestelling opmerken, kunnen we de bestelling annuleren.

Orderbevestiging
Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u een orderbevestiging per e-mail. De orderbevestiging bevat informatie over het betalen van de bestelling, prijzen en toekomstige zendingen.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De annuleringstermijn verstrijkt na 14 dagen vanaf de dag waarop u, of een derde partij anders dan de vervoerder en door u aangegeven, de goederen fysiek in bezit krijgt. (Houd er rekening mee dat u altijd het recht heeft om uw abonnement op elk gewenst moment kosteloos op te zeggen door contact op te nemen met onze klantenservice.)

Om het recht uit te oefenen om het contract te annuleren en de goederen terug te sturen, moet u ons (STR Nordic Oy, Sarkiantie 409, 38200 Sastamala, Finland, klantenservice@strnordic.nl) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te annuleren en de goederen te retourneren door middel van een ondubbelzinnige verklaring zoals een e-mail. U kunt het bijgevoegde annuleringsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de annuleringstermijn te halen, volstaat het dat u uw mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
(1) Als u dit contract annuleert voordat u de factuur betaalt, wordt de factuur geannuleerd. We kunnen het annuleren van de factuur achterhouden totdat we de goederen hebben teruggekregen of u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het vroegst is.

U dient de goederen terug te sturen of aan ons te overhandigen, zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons uw annulering van het contract meedeelt. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U draagt de directe kosten van het retourneren van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen als gevolg van de behandeling van de goederen die verder gaat dan nodig is om hun aard, kenmerken en werking vast te stellen. Houd er rekening mee dat we om redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne alleen retourzendingen accepteren voor ongebruikte, ongeopende en herverkoopbare producten.

(2) Als u dit contract annuleert nadat u de factuur hebt betaald, wij zullen u alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief de kosten van levering (inbegrepen in de productprijs) (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een ander type levering dan het goedkoopste type standaardlevering dat door ons wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop we op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te annuleren. We zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval worden er geen kosten in rekening gebracht als gevolg van een dergelijke terugbetaling. We kunnen de terugbetaling opschorten totdat we de goederen hebben teruggekregen of u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het vroegst is.

U dient de goederen terug te sturen of aan ons te overhandigen, zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons uw annulering van het contract meedeelt. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U draagt de directe kosten van het retourneren van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen als gevolg van de behandeling van de goederen die verder gaat dan nodig is om hun aard, kenmerken en werking vast te stellen. Houd er rekening mee dat we om redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne alleen retourzendingen accepteren voor ongebruikte, ongeopende en herverkoopbare producten.

Modelformulier voor herroeping
[Vul dit formulier alleen in en stuur het terug als u het contract wilt annuleren.]
Aan:
Naam: STR Nordic Oy
Adres: Sarkiantie 409, 38200 Sastamala, Finland
E-mailadres: klantenservice@strnordic.nl

Ik/Wij [*] deel/delen[*] u hierbij mede dat ik/wij [*] onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst [*] herroep/herroepen [*]
____________________________________________________________________________________________________________________
Besteld op [*]/ontvangen op [*] _____________________
Naam/Namen consument(en) ______________________________________________________________________________________
Adres consument(en) _______________________________________________________________________________________________
Datum _____________________
* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Aanvullende informatie over retourzendingen

De klant is verantwoordelijk voor de kosten van het terugsturen van het product. Wij accepteren geen retourzendingen die onder rembours zijn verzonden. Vergeet niet om het retourbewijs op te slaan voor toekomstig gebruik.

Als u een product wilt retourneren, neem dan contact op met de klantenservice voor aanvullende instructies.
U kunt altijd beschadigde of verkeerde producten gratis retourneren. Als u een defect product ontvangt, neem dan eerst contact op met de klantenservice en vertel wat er mis was met het product.

Prijswijzigingen

STR Nordic Oy behoudt zich het recht voor om de prijzen voor producten en toekomstige zendingen te wijzigen. Wij zullen de klant hiervan afzonderlijk op de hoogte stellen. De klant heeft het recht om zijn abonnement op te zeggen.

Klantenservice

U kunt contact opnemen met de klantenservice met alle vragen over onze winkel, producten en uw klantinformatie. Stuur ons een e-mail op klantenservice@strnordic.nl. We zullen uw e-mail binnen 2-3 werkdagen beantwoorden, tenzij onze diensten bezet zijn. Houd er rekening mee dat feestdagen respectievelijk de responstijden verlengen.

Problematische situaties

Product is niet op voorraad
Soms is het mogelijk dat een product niet op voorraad is door de grote vraag of door verzendmoeilijkheden. Wij zullen u per e-mail informeren als er een aanzienlijke vertraging is in de verzending van een product.

Defect of verkeerd product
Als u een defect product of het verkeerde product hebt ontvangen, neem dan contact op met de klantenservice. Als u een e-mail stuurt, voeg dan een foto van het product en het batchnummer toe.

De klant heeft het recht op rectificatie in geval van gebrek aan overeenstemming. Laat het de klantenservice zo snel mogelijk weten zodra het gebrek aan overeenstemming is opgemerkt.

Conflictoplossing

Als we een meningsverschil of conflict hebben over betalingen, zendingen of producten, is ons doel om te proberen de situatie op te lossen. Als we niet tot een oplossing kunnen komen, kunt u contact opnemen met Consumer Advisory Services over https://www.consuwijzer.nl/. U kunt ook contact opnemen met het Europees Consumentencentrum, dat zich bezighoudt met grensoverschrijdende consumentengeschillen: https://www.eccnederland.nl/nl

U kunt ook een klacht indienen via het Platform voor Europese onlinegeschillenbeslechting (ODR): (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL)

We vergoeden geen juridische kosten, omdat de bovenstaande instanties hulp bieden bij het oplossen van conflicten.

Mededelingen

Actualisering van de voorwaarden
We zullen onze voorwaarden bijwerken wanneer we dat nodig vinden: wanneer we merken dat er iets ontbreekt, nieuwe toevoegingen doen of onze werkingsmethoden wijzigen. Onderaan de pagina staat wanneer de termen voor het laatst zijn bijgewerkt.

Bijgewerkt op 14.03.2024