Cookiebeleid

Bijgewerkt op 07.05.2024

INHOUD:

 1. Onze Website gebruikt cookies
 2. Wat zijn cookies?
 3. Waarom gebruiken we cookies?
 4. Welke soorten cookies gebruiken we?
 5. Hoe lang worden cookies bewaard?
 6. Wie heeft toegang tot de informatie en waar wordt informatie overgedragen?
 7. Hoe wijzig ik de instellingen en bepaal ik hoe cookies worden gebruikt?
 8. Verwerking van persoonsgegevens

1. Onze Website gebruikt cookies

Cookies zijn tekstbestanden die door de internetbrowser op een eindapparaat worden opgeslagen.

Er zijn twee soorten cookies. Permanente cookies worden gedurende maximaal 24 maanden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld, computer, tablet, smartphone) als bestanden. De afzonderlijke bewaartijden van de verschillende cookies worden weergegeven in de cookie-instellingen. Sessiecookies worden slechts tijdelijk opgeslagen en vervallen zodra u de website verlaat.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om de cookievoorkeuren aan te passen via de instellingen op de cookiebanner. De eerste keer dat een gebruiker de webpagina bezoekt, verzamelt de cookiebanner de toestemming van de gebruiker voor verschillende soorten cookies of slaat de instelling op dat de gebruiker alleen noodzakelijke cookies accepteert. De door de gebruiker ingestelde voorkeuren worden voor toekomstige bezoeken opgeslagen totdat de maximale bewaartermijn voor toestemming verstrijkt, waarna de gebruiker opnieuw om toestemming wordt gevraagd. De gebruiker heeft ook de mogelijkheid om zijn voorkeuren aan te passen via de link/het pictogram van de cookie-instellingen, waarmee toestemming kan worden ingetrokken of toestemming kan worden gegeven voor specifieke soorten cookies. 

De gebruiker kan cookies van een eindapparaat verwijderen door de browserinstellingen aan te passen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om alle cookies te blokkeren, te kiezen welke soorten cookies u wilt accepteren of om alle cookies uit de sessie te verwijderen zodra het venster is gesloten. Afhankelijk van de browserinstellingen of als cookies van het apparaat zijn verwijderd, kan de toestemmingscookie niet meer op het apparaat worden opgeslagen, wat ertoe kan leiden dat de cookiebanner bij het volgende bezoek aan de site opnieuw vraagt om cookievoorkeuren te selecteren. Dit heeft geen nadelige gevolgen, maar de banner zal de gebruiker vragen om zijn voorkeuren te selecteren wanneer dat nodig is.

Ons bedrijf exploiteert veel websites van verschillende merken. We gebruiken een apart cookie-toestemmingssysteem voor elke merkwebsite. Dit betekent dat op elke website apart om toestemming wordt gevraagd. Op deze manier kan de bezoeker van de site voor elke website afzonderlijk de cookies selecteren waarvoor hij toestemming wil geven.

2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestanden die door de internetbrowser op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld computer, tablet, smartphone) worden opgeslagen. Cookies hebben een persoonlijke identificatie, waarmee de gebruiker kan worden geindentificeerd. We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze online diensten gebruiksvriendelijk en van hoge kwaliteit zijn en dat we zijn uitgerust om deze diensten te ontwikkelen. Cookies worden ook gebruikt bij advertentie targeting.

Cookies verplaatsen zich niet zonder hulp op het internet. Ze worden alleen op het eindapparaat opgeslagen wanneer de gebruiker websites bezoekt. Cookies hebben een unieke identificatiecode, waarmee de gebruiker kan worden geindentificeerd. Cookies brengen geen schade toe aan een computer en leiden niet af van het online surfen. Cookies zijn normale tekstbestanden die geen virussen kunnen bevatten.

Er zijn twee soorten cookies: Sessiecookies vervallen wanneer de huidige sessie eindigt. Permanente cookies worden gedurende een bepaalde tijd op uw apparaat opgeslagen, waarna ze worden verwijderd. Deze cookies kunnen opnieuw worden gemaakt telkens wanneer u web of mobiele services bezoekt die cookies gebruiken. In sommige gevallen kunnen gegevens die via cookies worden verzameld, het identificeren van personen mogelijk maken. Dit kan bijvoorbeeld door IP-adressen (Internet Protocol) te identificeren.

3. Waarom gebruiken we cookies?

We gebruiken cookies zodat we ervoor kunnen zorgen dat onze elektronische diensten gebruiksvriendelijk en van hoge kwaliteit zijn. Zodat we uitgerust zijn om deze diensten te ontwikkelen. Cookies worden ook gebruikt bij advertentie targeting.

Het gebruik van strikt noodzakelijke cookies is beperkt tot wat noodzakelijk is voor het functioneren van de website, alsook wat de bezoeker specifiek heeft gevraagd aan de dienst, zodat de website aan de bezoeker kan worden aangeboden.

Het gebruik van niet-essentiële cookies is gebaseerd op toestemming van de gebruiker. Als de bezoeker toestemming geeft voor het gebruik van niet-essentiële cookies, verzamelen we gegevens over hoe bezoekers onze website gebruiken en hoe we onze website kunnen optimaliseren.

Cookies helpen ons om het gedrag van gebruikers te volgen, dat wil zeggen informatie over hoe bezoekers onze online diensten gebruiken, welke producten en diensten hen het meest interesseren en of ze onze website al eerder hebben bezocht. Cookies maken het mogelijk om de voorkeuren en geselecteerde instellingen van de bezoeker te onthouden.

Ons primaire doel is om deze gegevens te gebruiken om betere online ervaringen te bieden en om onze diensten en producten te verbeteren. We streven er ook naar om onze advertenties te op te volgen zodat we onze klanten de diensten en producten kunnen aanbieden die hen interesseert. We gebruiken deze verzamelde gegevens voor het maken van een doelgroep en remarketingprofielen, waarbij we ons baseren over hoe individuen onze website gebruiken, welke demografische informatie er beschikbaar is en welke soorten interesses ze lijken te tonen.

4. Welke soorten cookies gebruiken we?

Cookies kunnen worden onderverdeeld in strikt noodzakelijke, functionele, prestatie en advertentie cookies. Strikt noodzakelijke cookies bevatten informatie die cruciaal is voor het functionerenvan een website, zoals de inhoud van een winkelmandje in een webwinkel.

Functionele cookies slaan website informatie op over regio, taal evenals andere informatie die de gebruiker kan kiezen en dus gerelateerd zijn aan maatwerk.

Prestatie cookies slaan informatie op die helpt om te weten en te volgen hoe bezoekers een website gebruiken.
Advertentie cookies verzamelen informatie met betrekking tot bezoeken aan een website. Hun functie is om advertenties weer te geven die interessant zijn voor gebruikers.

De cookies die wij gebruiken, zijn te vinden op onze cookielijst, die het gebruik van de verschillende cookies in meer detail uitlegt, evenals meer informatie over individuele cookies en hun opslagtijden. Een samengevatte cookielijst vindt u aan het einde van dit cookiebeleid, maar een meer gedetailleerde lijst vindt u in de cookie-instellingen door op verschillende soorten cookies te klikken.

We gebruiken cookies van derden, zoals Google-tools en – analyses en Meta’s Pixel-tool. Deze stellen ons in staat om gebruikers en marketing op te volgen.

Wij maken gebruik van Google Analytics cookies. U kunt meer lezen over hoe deze cookies informatie verzamelen en verwerken uit de informatie van Google over adverteren “Hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken”. We gebruiken ook de DoubleClick-cookie van Google op deze site.U kunt meer lezen over de cookie van DoubleClick in de release DoubleClick Digital Marketing en in het algemeen over de cookies van Google in de release HOE GOOGLE COOKIES GEBRUIKT.

We gebruiken Meta’s Pixel-tool op onze site. Dit soort tools kunnen informatie van de site verzamelen en deze informatie gebruiken voor het leveren van meetdiensten en voor gerichte advertenties. Dit kan worden geweigerd via de cookiebanner en cookie-instellingen op onze site. Bezoekers van de site kunnen ook hun Facebook-advertentie-instellingen checken.

U kunt informatie over de cookies die we gebruiken vinden in de cookie-instellingen.

5. Hoe lang worden cookies bewaard?

Permanente cookies worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker en worden maximaal 24 maanden bewaard. Sessie cookies worden slechts tijdelijk opgeslagen en vervallen wanneer de huidige sessie eindigt. Informatie over de bewaartermijnen van afzonderlijke cookies vindt u in de cookie-instellingen.

6. Wie heeft toegang tot de informatie en waar wordt informatie overgedragen?

Veel van de cookies die we gebruiken, verzamelen alleen informatie voor ons eigen gebruik (via het gebruik van onze contractanten) en derden hebben geen toegang tot de informatie. Sommige van de cookies die gegevens verzamelen, geven deze informatie ook door aan onze partners en dienstverleners, zoals aan Meta of Google, waarmee we schriftelijke overeenkomsten hebben gesloten. In paragraaf 4 van het cookiebeleid kunt u nagaan welke partners of dienstverleners wij specifiek op deze website gebruiken, en hun eigen beleid op hun sites raadplegen. In een dergelijk beleid wordt verder uitgelegd hoe potentiële persoonsgegevens door hen worden verwerkt en wat de bewaartermijnen in hun eigen systemen zijn.

Sommige van onze cookies dragen informatie over buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In deze situaties, als de overdracht van gegevens de verwerking van persoonsgegevens omvat, passen we passende overdrachtsmechanismen toe voor overdrachten buiten de EER. In het geval van de cookies die we gebruiken, dragen deze cookies informatie over naar de Verenigde Staten van Amerika, wat de Europese Commissie heeft besloten door het gebruik van het EU-US Data Protection Framework om een adequaat beschermingsniveau te bieden voor de verwerking van persoonsgegevens in een derde land.

7. Hoe wijzig ik de instellingen en bepaal ik hoe cookies worden gebruikt?

Volgens de wet kunnen we strikt noodzakelijk cookies op uw apparaat opslaan als dit absoluut belangrijk is voor het functioneren van de webpagina. De wet vereist ook dat we uw toestemming vragen voor het gebruik van niet-essentiele cookies; deze toestemming kan te allen tijde worden beheerd of ingetrokken. Wanneer u uw toestemming geeft is u verteld welke cookies we op uw apparaat zullen opslaan en voor welk doel ze zullen worden gebruikt.

U kunt uw cookievoorkeuren beïnvloeden, uw toestemming geven, instellingen wijzigen en uw toestemming intrekken via de cookiebanner en cookie-instellingen. Als u uw toestemming voor het gebruik van niet-essentiële cookies intrekt, stopt het gebruik van deze cookies. De eerdere verwerking van gegevens, inclusief mogelijke verwerking van persoonsgegevens, die tot dan toe plaatsvond, was echter mogelijk op basis van toestemming. Cookie-instellingen zijn toegankelijk via de link onderaan de pagina.

8. Verwerking van persoonsgegevens

Bij het verwerken van persoonsgegevens worden de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toegepast. Alle informatie die via cookies wordt verzameld, is geen persoonlijke informatie, maar een deel van de informatie kan persoonlijke informatie zijn of kan worden gecombineerd met andere informatie op een zodanige manier dat het mogelijk is om een persoon te identificeren. (In dit gedeelte wordt kort de verwerking beschreven van persoonsgegevens die door cookies worden verzameld; zie ons privacybeleid voor meer informatie over de algehele verwerking van persoonsgegevens.)

De verwerking van persoonsgegevens via niet-essentiële cookies gebeurt op basis van toestemming, waarbij de gebruiker toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens. Toestemming kan altijd worden ingetrokken.

Wij ontvangen persoonlijke informatie via cookies wanneer de cookie op het eindapparaat wordt opgeslagen en ons informatie stuurt. Deze informatie wordt gebruikt voor de doeleinden die eerder in dit cookiebeleid zijn vermeld.

Informatie wordt alleen doorgegeven aan degenen met wie we overeenkomsten hebben over gegevensverwerking: onze aannemers, partners en dienstverleners. De overdracht van informatie buiten de EER gebeurt altijd met behulp van overdrachtsmechanismen.

Als het gebruik van cookies de verwerking van persoonsgegevens omvat, heeft u rechten volgens de AVG. Deze omvatten:

 1. Recht op inzage
 2. Recht op rectificatie van gegevens
 3. Recht op het wissen van gegevens
 4. Recht op beperking van de verwerking
 5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
 6. Recht om toestemming in te trekken

U kunt meer lezen over welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens in ons privacybeleid. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen over onze activiteiten bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, indien uw klacht verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens.